biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Zespół

Aneta Całka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem: TP/3942/05. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń zwykłych i poświadczonych (przysięgłych), w szczególności dokumentów, takich jak: świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, umowy, akty urodzenia, chrztu, ślubu itp., testamenty, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, itd. oraz artykuły, streszczenia prac magisterskich i licencjackich.

Z wykształcenia filolog, ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe: Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest też nauczycielem dyplomowanym i lektorem języka angielskiego od 2000r.

Wszystkie tłumaczenia, zarówno zwykłe jak i uwierzytelnione (przysięgłe) wykonuje osobiście, bez udziału osób trzecich co daje gwarancję jakości oraz pewność, że treści tłumaczonych dokumentów nie będą przeglądane przez osoby do tego niepowołane.

Wykonuje tłumaczenia z języka angielskiego i na język angielski, pisemne i ustne, zwykłe oraz poświadczone (tzw. przysięgłe).