biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Trenerzy/Eksperci

Paweł Frątczak

ekspert, doświadczony trener i konsultant, coach, doradca biznesowy

Posiada ponad 11-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i realizacji projektów szkoleniowych oraz innych projektów dotyczących rozwoju Pracowników.

Z wykształcenia socjolog (Uniwersytet Łódzki) oraz audytor systemów ISO (Zetom Warszawa) ale z wyboru doskonały PR’owiec i dziennikarz. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń i seminariów.

Zarządzał i uczestniczył w projektach dla kilkudziesięciu firm z różnych branż z zakresów PR, komunikacji oraz szkoleń. W szkoleniach przez niego prowadzonych uczestniczyło kilkaset osób z kilkudziesięciu firm, ale niezmiennie otrzymuje bardzo wysokie oceny (szkolenia m.in. dla. Styropol Biskupiec, Bolix, Hortimpex, ESTE).

Dziennikarz Dziennika Łódzkiego i Wiadomości Dnia. Współpraca z redakcjami czasopism branżowych (ponad 80 artykułów i notatek prasowych) m.in. z Twój Filar”, „Forum Budowlane”, „Materiały Budowlane”, „Rynek Zamówień Publicznych”, „Dachy”, „Glazura Terakota”, „Twoje Domy Jednorodzinne”, „Łazienka”, „Instalator Polski”, „Murator Plus”, „Okno”, „Rzeczpospolita – Nieruchomości”, „Gazeta Wyborcza – Dom”, „Puls Biznesu”.

Prowadzi szkolenia z zakresu: kompetencji menedżerskich, umiejętności osobistych (ogólnorozwojowych), sprzedażowych

Paweł Kacprzak

ekspert, doświadczony trener i konsultant, coach, doradca biznesowy

Posiada ponad 12-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i realizacji projektów szkoleniowych oraz innych projektów dotyczących rozwoju Pracowników.

Z wykształcenia socjolog (UMK w Toruniu), ukończył Zarządzanie i Marketing (Uniwersytet Łódzki) a wiedzę z zakresu zarządzania pogłębia w Centrum Europejskim Kształcenia Podyplomowego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach seminarium doktoranckiego.

Zrealizował przeszło 2000 szkoleń podczas których zostało przeszkolonych ponad 25000 pracowników, menadżerów, właścicieli różnych firm i instytucji. W roku 2009 otrzymał tytuł wzorowego Trenera Warszawskiego Instytutu Bankowości, podczas szkoleń realizowanych w roku 2010 w ramach projektu EFS dla Mazowieckiego Centrum Szkoleń (realizacja 32 szkoleń) – średnia ocena 4,95 w skali 5 punktowej. Ekspert w zakresie projektowania i realizacji programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, negocjacji, technik sprzedaży, komunikacji, efektywności osobistej. Prowadzi doradztwo i szkolenia dużych, średnich i małych firmach z różnych branż i sektorów.

Prowadzi szkolenia z zakresu: kompetencji menedżerskich, umiejętności osobistych (ogólnorozwojowych), sprzedażowych

Zbigniew Lazar

doświadczony trener, lingwista, pedagog

Pracownik służby cywilnej, praktyk skutecznych metod komunikacji, trener biznesu oraz autor opracowań na tematy językowe. Ma ponad 20 lat doświadczenia w komunikacji i PR , w Polsce i zagranicą. Prowadzi szkolenia w języku angielskim.
Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Jest stałym komentatorem w programach Telewizji Polskiej i TVN, w sprawach związanych z marketingiem politycznym, autoprezentacją i kreowaniem wizerunku.

Prowadzi szkolenia z zakresu: PR, komunikacji kryzysowej, zarządzania reputacją marki i instytucji, kontaktów z mediami, włącznie z tworzeniem materiałów prasowych i technikami skutecznego docierania z przekazem do odbiorców mediów.

Katarzyna Miciuła

coach biznesu i coach zdrowia, doradca personalny, doświadczony HRowiec

Absolwentka akredytowanej przez ICF Szkoły Coachów The Art & Science of Coaching (Erickson College International z Vancouver i Wszechnica UJ), studiów podyplomowych „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (WSEI Lublin), studiów podyplomowych z prawa gospodarczego i handlowego (UMCS Lublin) oraz licznych szkoleń i kursów z zakresu NLP, motywowania, komunikacji i innych umiejętności osobistych. Posiada również uprawnienia terapeutyczne, które wykorzystuje w praktyce coachingu osobistego i coachingu zdrowia.

Jest praktykiem z długim stażem na stanowiskach kierowniczych (zarządzała działem prawnym i działem personalnym w firmie produkcyjnej Materne-Polska Sp. z o.o.). Jej dużym osiągnięciem w zakresie HR było stworzenie od podstaw i wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami (w tym modelu wynagradzania i ocen pracowniczych).

Obecnie pomaga innym prowadząc sesje coachingu i doradztwa, a także szkolenia dla osób prywatnych i dla biznesu. Wyznaje zasadę holistycznego podejścia do życia i ludzi.

Prowadzi szkolenia z zakresu: coachingu (w tym coachingu zdrowia), komunikacji, systemów ocen, zarządzania stresem i innych umiejętności osobistych.

Sylwia Motas

certyfikowany psychoterapeuta i trener

Pracuje z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Swoje doświadczenia zdobywa pracując z osobami uwikłanymi w przemoc. W ramach prywatnej praktyki prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par, warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia dla różnych grup zawodowych.

Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadającej akredytacje European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy, FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations), Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.
Absolwentka pierwszego stopień kształcenia w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu –BSFT ( Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi).

Psychoterapeutka, której praca podlega regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapeutów.

Grzegorz Pyliński

prawnik, doradca, doświadczony trener

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej.
Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2009 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.
Prowadzi postępowanie kontrolne i audyt dokumentacji przetargowej zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.

Publikacje:
L. Bogacz, M. Łempicka, G. Pyliński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Bydgoszcz-Warszawa 2006.
G. Pyliński, Umowy w zamówieniach publicznych, w: Zamówienia publiczne bez ryzyka Poradnik zamawiającego i wykonawcy.

Prowadzi szkolenia z Prawo zamówień publicznych, zasada konkurencyjności

Jolanta Sala

ekspert, dr nauk ekonomicznych, doradca ds. informatyki

Coach, dr nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim, doradca ds. informatyki w przemyśle (maszynowym i chemicznym), bankowości, usługach i edukacji w kraju i zagranicą (głównie RFN), pełniła funkcję pełnomocnika wojewody gdańskiego ds. komputeryzacji, dyrektora Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz przewodniczącego Rady Dyrektorów Ośrodków Informatyki Urzędów Wojewódzkich.

Współuczestniczyła w realizacji trzech projektów badawczo-rozwojowych zleconych i finansowanych przez Unię Europejską w ramach 5 Programu Ramowego – Information Society Technologies w zakresie edukacji na odległość (e-learning) i gospodarki elektronicznej (e-commerce). Obecnie stanowisku profesora w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, gdzie pełniła funkcję prorektora ds. rozwoju, a obecnie kierownika zakładu ekonometrii, informatyki i statystyki.

Prowadzi szkolenia z zakresu IT, statystyki, ekonometrii.

Krzysztof Sieradzki

MBA, coach ICF, certyfikowany trener biznesu, lekarz weterynarii

Doświadczony trener w zakresie szeroko rozumianych kompetencji osobistych. W swojej pracy łączy doświadczenie zawodowe pochodzące z:

– pracy w korporacjach na stanowiskach związanych ze sprzedażą i marketingiem (przedstawiciel handlowy, kierownik zespołu przedstawicieli, kierownik eksportu, kierownik działu strategii produktu, kierownik hurtowni leków weterynaryjnych),

– działalności gospodarczej (wykonywanie wolnego zawodu lekarza weterynarii, dealera firm paszowych, konsultanta firm hiszpańskich i amerykańskich na rynku Europy Wschodniej),

– pracy w służbie cywilnej (Inspekcja Weterynaryjna)

z wiedzą zdobytą w trakcie studiów MBA oraz specjalizacji weterynaryjnych (specjalista chorób trzody chlewnej, specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz). Jest certyfikowanym trenerem biznesu i coachem ICF.

Od wielu lat prowadzi szkolenia dla wielkich korporacji i małych przedsiębiorstw. Przepracował ponad 700 godzin jako trener i coach, przeprowadził ponad 100 szkoleń i sesji coachingowych.

Specjalizuje się w szkoleniach dla branż związanych z rolnictwem, weterynarią, medycyną w zakresie negocjacji, technik sprzedaży, obsługi klienta, strategii produktu, zarządzania swoją pracą.

Hobby: żeglarstwo.

Marcin Sudwoj

doradca zawodowy, certyfikowany trener

Osoba mająca bardzo duże doświadczenie w realizacji procesu podnoszenia kwalifikacji osobistych, w szczególności osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Autor wielu programów szkoleniowych z zakresu poradnictwa zawodowego, aktywizacji zawodowej, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji oraz motywacji i przedsiębiorczości. Współpracownik organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Orzecznik w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoba mająca doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji m. in. Beneficjentów projektów związanych z dotacjami do rozpoczęcia działalności gospodarczej, współfinansowanych ze środków UE. Obecnie skupia się na zasadach prowadzenia procesu sprzedaży, komunikacji interpersonalnej oraz zagadnieniu motywacji.

Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności osobistych, doradca zawodowy.

Krzysztof Szewczak

Trener i doradca biznesu. Praktyk i pasjonat biznesów niszowych.

Ukończył studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomową Akademię Rozwoju Umiejętności Trenerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwie zdobywał pracując jako konsultant w firmie szkoleniowo-doradczej, w działach personalnych spółek VTS HQ oraz LPP S.A., a następnie w ramach działalności własnej firmy.

Jest oficjalnym partneremmentorem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczościw Olsztynie.
W ramach współpracy z AIP doradza młodym przedsiębiorcom, a także ocenia początkujące firmy
w ramach StartUp Mixerów.

Jest założycielem Olsztyńskiej Grupy Wspierania Biznesu – grupy networkingowej skupiającej przedsiębiorców z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

Dotychczas prowadził szkolenia oraz projekty doradcze w różnorodnych obszarach rozwoju biznesu, efektywności osobistej, kompetencji społecznych i menedżerskich, a także rozwoju umiejętności trenerskich.

Nieustannie doradza początkującym firmom oraz dojrzałym przedsiębiorstwom, pomagając im rozwijać działalność i pozyskiwać klientów.

Wojciech Szorc

trener, ekspert i koordynator

Doświadczony trener w zakresie szkoleń sprzedażowych i  kompetencji osobistych. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia dla wielkich korporacji i małych firm sprzedażowych. Na salach szkoleniowych przepracował ponad 1000 godzin szkoleniowych. Przeprowadził ponad 200 szkoleń i warsztatów. Finalista konkursu Polish National Sales Award w kategorii – Trener sprzedaży roku 2010. Twórca i realizator wielu własnych szkoleń dedykowanych konsultantom pierwszego kontaktu z klientem.

Zdobytą wiedzę akademicką w zakresie informacji naukowej, marketingu i informatyki łączy z aktywną praktyką – był handlowcem i opiekunem klienta, kierował działem marketingu, łączył pracę trenera z zarządzaniem HR, tworzył i wdrażał standardy pracy i standardy obsługi klienta.  Brał udział w pierwszym w Polsce  projekcie rebrandingu marki Idea-Orange.

Współpracował z TP SA, PTK Centertel, Protrade,  Ramsat, w zakresie efektywnych technik sprzedaży, skutecznej  komunikacji, motywowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi, wprowadzał elementy negocjacji jako dopełnienie kompetencji handlowców.

Realizował także szereg szkoleń rozwijających umiejętności menedżerskie dla kadry zarządzającej w Grupie Orange. Ostatnie projekty realizował dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ZETO Olsztyn, ND Logistic. Personel System, Symbio SA.

Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w zakresie obejmującym podstawy negocjacji,  prowadził również warsztaty na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej z zagadnień komunikacji i autoprezentacji.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu skutecznej komunikacji i efektywnego zarządzania zespołem, technik sprzedaży i obsługi klienta, podstaw negocjacji, zarządzania czasem i zarządzania projektami, a w ostatnim czasie kreatywności i innowacyjności.

Finalista konkursu Polish National Sales Award w kategorii – Trener sprzedaży roku 2010: TPool

Renata Wasylów

certyfikowany trener biznesu & Coach ACC ICF

Doświadczony menedżer, zarządzający takimi markami jak Michelin, Nurofen, Vanish, Air Wick, Strepsils.  Specjalista w zakresie rozwoju osobistego i przywódczego.
Wcześniej pracowała jako Brand Manager i Trade Marketing Manager w Reckitt Benckiser, Masterfoods i Michelin. Doświadczenie z pracy w korporacjach, w powiązaniu z uniwersytecką wiedzą na temat finansów, pozwala jej na pracę trenera, coacha i konsultanta.

Specjalnością Renaty jest coaching dotyczący przywództwa, tworzenia zespołów, komunikacji, motywacji i zarządzania. Szkolenia prowadzi w nowatorski sposób z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii, w tym budowy mózgu. Autorka książki o budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem w sektorze publicznym „Poradnik urzędnika” oraz cyklu publikacji z zakresu marki osobistej „Być jak Zorro”.

Pierwsze szkolenie przeprowadziła ponad 20 lat temu, z negocjacji i budowania relacji z klientem.

Pracuje w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Prowadzi szkolenia z zakresu: zarządzania, marketingu, budowania marki osobistej, umiejętności osobistych (ogólnorozwojowych) i coachingu.

Certyfikat CoachWiseModeratorCoaching Możliwości Rozwoju ICFCoach ACC ICF Renata Wasylow

ICF_Certificate_of_Membership__2009034349I3

Mirosław Żuławnik

certyfikowany trener biznesu i wykładowca akademicki, ekspert

Ma doświadczenie w zarządzaniu, organizacji i prowadzeniu szkoleń oraz projektów edukacyjnych.

Ukończył renomowaną Szkołę Trenerów Biznesu Moderatora. Współpracował, między innymi z: IBM, Nokią, Henklem, Erą, Lafarge i Citibankiem. Od września  2010 roku prowadzi zajęcie dla studentów kierunków: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Zarządzania w Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Press Club Polska.

Przez wiele lat pracował w mediach, gdzie  przeszedł drogę od gońca do dyrektora programowego. Jest autorem kilku tysięcy materiałów prasowych i telewizyjnych. Nadzorował wprowadzenie na antenę TVP kilkudziesięciu nowych cykli audycji, między innymi: Plus-minus, Profit, Noc internauty oraz kanałów telewizyjnych: TVP Kultura i Patio TV.

Szkolenia oraz zajęcia ze studentami prowadzi od 1995 roku. Ukoronowaniem tej pracy było stanowisko prodziekana na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Duże doświadczanie i wszechstronna wiedza z zakresu mediów i komunikacji pozwala mu na zachowanie dystansu i empatii wobec klientów i uczestników szkoleń. To umiejętności bardzo ważne w dzisiejszych czasach, ale nazbyt często zaniedbywane. Uczestnicy jego szkoleń szybko przełamują bariery, zyskując świadomość wagi komunikacji, prezentacji i wystąpień publicznych w życiu zawodowymi i prywatnym.

 Specjalizuje się w szkoleniach: sztuka prezentacji, wystąpienia publiczne, komunikacja, relacje media-biznes, rozwój osobisty.

Dyplom

Członek Polskiego Towarzystwa  Trenerów Biznesu. Link: http://trenerzy.org.pl/author/miroslaw-zulawnik