biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Szkolenia

Wykaz szkoleń

Zaprojektowane i zaprezentowane autorskie programy szkoleniowe są wstępną przygotowaną dla Państwa propozycją.
Właściwa struktura zawartości szkolenia zostanie przygotowana w oparciu
o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych i oczekiwań zamawiającego.

Każde prowadzone przez nas szkolenie jest inne – bo to Państwo jesteście współautorami scenariuszy warsztatów. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie – poznajemy Państwa historię, wspólnie diagnozujemy potrzeby i wypracowujemy rozwiązania, projektujemy ścieżki rozwoju pracowników.

GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWYCH

Metodologia i organizacja szkoleń

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż kluczem do osiągnięcia założonych celów jest stworzenie takiego programu szkolenia, który zachęci uczestników do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Programy szkoleniowe w przypadku szkoleń zamkniętych dostosowujemy do zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb szkoleniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną wnikliwą analizę. Pragniemy, by szkolenia umożliwiły uczestnikom opanowanie praktycznej wiedzy oraz wzmocnienie własnych kompetencji osobistych z korzyścią dla przedsiębiorstwa.

Metodologia

Wszystkie realizowane przez nas szkolenia realizowane są zgodnie z nowoczesną metodyką nauczania ludzi dorosłych, która zakłada przekazywanie wiedzy i nabywanie umiejętności w trakcie wysoce interaktywnych zajęć, realizowanych w przyjaznej atmosferze oraz przy wzajemnym wsparciu merytorycznym uczestników i wykładowców. […]

Tagi:

Badanie efektywności szkoleń

Badanie efektywności projektów szkoleniowych składa się z trzech głównych badanych elementów: skuteczności (stopnia realizacji zakładanych celów), efektywności (stosunku wszelkich korzyści do nakładów) oraz rentowności (stosunku wzrostu przychodów do poniesionych kosztów). W dłuższej perspektywie najważniejsze jest jednak sprawdzenie, czy poniesione nakłady na szkolenia przekładają się na korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa

Pomiar efektywności szkoleń dokonujemy wg modelu Donald’a Kirkpatricka.

Model Kirkpatricka jest najbardziej rozpowszechnionym modelem, służącym do mierzenia efektywności szkoleń na czterech poziomach z użyciem różnych metod zakładających rozłożenie pomiaru w czasie. Pomiar ten ma na celu zwiększenie efektywności i sprawności działania. […]

Tagi:

Warunki współpracy

Wielkość grupy szkoleniowej: około 10 – 16 uczestników
Miejsce szkoleń zamkniętych: ustalane z Klientem
Miejsce szkoleń otwartych: miasta powyżej 100 tys mieszkańców
Cena szkoleń otwartych: średnio 380zł do 900zł brutto od osoby za jeden dzień szkoleniowy
Cena szkoleń zamkniętych: średnio 2500 zł do 5000 zł brutto za jeden dzień szkoleniowy
Forma płatności: przelew – wystawiamy fakturę po realizacji szkolenia
Forma przyjmowania zgłoszeń: przesłanie wypełnionego formularza mailowo lub papierowo

***

CENA SZKOLEŃ OBEJMUJE

  • przeprowadzenie konsultacji przed szkoleniem dotyczących zakresu tematycznego szkolenia (Analiza Potrzeb Szkoleniowych w oparciu o metodologię HPI) wraz z przygotowaniem szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia,
  • wynagrodzenie trenera,
  • komplet materiałów szkoleniowych (skrypt, notes, długopis), certyfikat/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  • przygotowanie i przeprowadzenie podczas sesji szkoleniowej pre-testu (na początku szkolenia) i post-testu (na koniec szkolenia) oceniającego rezultaty przeprowadzonego szkolenia wraz z raportem – na życzenie klienta,
  • szczegółowy raport poszkoleniowy wraz z rekomendacjami i wskazówkami trenera,
  • konsultacje po zakończeniu szkolenia. Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie do 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia w formie mailowej bądź telefonicznej,
  • przygotowujemy zadanie poszkoleniowe i przeprowadzamy refresh po około 6 miesiącach od zakończenia szkolenia,
  • na życzenie Klienta przeprowadzamy szczegółowe badanie efektywności szkoleń wg DONALD’A KIRKPATRICKA
  • wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. noclegi, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, wieczorne zajęcia integracyjne).

Materiały dla uczestników

Wszelkie materiały szkoleniowe przygotowujemy z najwyższą starannością, mając zawsze na uwadze korzyści dla uczestników. Przygotowane skrypty nie są zrzutami z prezentacji stanowią natomiast skondensowaną informacją o tym, co jest istotne w realizowanych przez nas szkoleniach. Stanowią uzupełnienie warsztatów szkoleniowych. Wierzymy, że zainspirują one uczestników szkoleń do samodzielnego rozwoju w omawianych kwestiach, i będą powracać do nich po szkoleniach. Poniżej przedstawiamy fragmenty skryptu szkoleniowego: „Zarządzanie pracownikami w administracji” oraz pozostałe materiały dla uczestników.

Pliki JPG:

Skrypt (1,56 MB)

Notatnik uczestnika (1,63 MB)

Pliki PDF*:

skrypt_ZPA_spis treści

skrypt_ZPA_style przywódcze

skrypt_ZPA_delegowanie zadań

skrypt_ZPA_komunikacja w zarządzaniu personelem

skrypt_ZPA_narzędzia zarządzania czasem

* pliki PDF można otworzyć programem Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader lub odpowiednikiem.

 

Materiały dla uczestnikówCertyfikat_wzór

a5-ok³adka.cdra5-ok³adka.cdrMateriały dla uczestników 2