biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Projekty UE

Kierunek Klient

Informujemy, że z dniem 07.07.2014 r., na mocy umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.01-28-289/13, popisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, prime mentor solutions&training Małgorzata Kamińska w partnerstwie z Fabryką Kompetencji Mariola Kulawczuk rozpoczęły realizację projektu szkoleniowego pt. KIERUNEK KIELNT.

Projekt KIERUNEK KLIENT jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.KIERUNEK KLIENT1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wsparciem szkoleniowym zostaną  objęte 4 Banki Spółdzielcze:

 • Bank Spółdzielczy w Iławie
 • Bank Spółdzielczy w Lubawie
 • Bank Spółdzielczy w Nidzicy
 • Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Projekt zakłada szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą klienta i sprzedażą oraz szkolenia dla menedżerów w okresie: sierpień 2014 – kwiecień 2015.

Wykaz szkoleń w zakresie obsługi klienta i sprzedaży:

 1. Nowoczesne techniki sprzedaży bezpośredniej usług bankowych
 2. Sztuka wystąpień i prezentacji usług bankowych klientom indywidualnym i biznesowym
 3. Techniki negocjacji w sprzedaż produktów bankowych
 4. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 5. Telemarketing jako element prospectingu w sprzedaży usług bankowych

Wykaz szkoleń menedżerskich:

 1. Menedżer wymaga – jak stawiać cele w sprzedaży, delegować zadania i kontrolować pracę
 2. Jak budować skuteczny zespół sprzedażowy
 3. Menedżer wymaga – jak stawiać cele w sprzedaży, delegować zadania i kontrolować pracę
 4. Narzędzia motywowania pracowników sprzedaży do realizacji celów
 5. Zarządzanie terytorium handlowym
pobrane pobrane (2)

Biuro projektu:

Budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

ul. Sikorskiego 23

parter lok. 14

10-088 Olsztyn

tel. 664-97-88-44

 

Tagi:

Przepis na sukces w hotelarstwie

rollup2_copyW czerwcu 2012 r. zakończyliśmy realizację projektu szkoleniowego „Przepis na sukces w hotelarstwie” dofinansowanego ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych z poddziałania 8.1.1. obejmującego następujące szkolenia:

 • Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie
 • Profesjonalna obsługa klientów
 • Techniki sprzedaży dla recepcjonistów
 • Strategie sprzedaży usług hotelarskich
 • Etyka i savoir-vivre w hotelarstwie
 • Podstawy negocjacji
 • Kurs barmański I stopnia

Wsparciem szkoleniowym zostali objęci pracownicy czterech hoteli z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt uzyskał pozytywną ocenę końcową Wojewódzkiego Urzędu Pracy.