biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Przygotowanie do coachingu

 1. Coachee/Klient ustala wstępne cele i zakres coachingu menedżerskiego. Mogą one wynikać z nowych zadań powierzonych pracownikowi, jego indywidualnych planów kariery lub wskazywać obszary do poprawy w aktualnie prowadzonej działalności. We wstępne ustalenia powinien być zaangażowany przełożony kandydata do coachingu, przedstawiciel działu HR i sam zainteresowany/Klient.
 2. Sponsorzy projektu (np. Dyrektor Generalny, Dyrektor HR) powinien znać cele Coachee.
 3. Coach z Klientem projektu następujące obszary:
  • cele coachingu dla danego pracownika – co miałoby ulec zmianie?
  • zasady coachingu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadę poufności dotyczącą przebiegu sesji.
  • zasady przepływu informacji dotyczących przebiegu procesu coachingu
  • czas i formę przekazania niezbędnych danych dotyczących pracownika (opis stanowiska, ocena roczna, cele rozwoju, informacje o firmie i jej strategii itp.)
  • narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w procesie – Analiza Indywidualna oraz Ocena Kompetencji   360°
  • ramy czasowe i koszty związane z procesem