biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Metody pracy

Podczas coachingu grupowego zespół wypracowuje wspólny cel lub pożądaną zmianę. Coaching grupowy pozwala wypracować zasady współpracy, współodpowiedzialności, pozwala współdecydować o kształcie zespołu. Coaching należy postrzegać nie jako zdarzenie lecz cały proces. W trakcie procesu praca coacha polega na powiązaniu pewnych naturalnych procesów zachodzących w zespole, z którymi należy się zmierzyć. Coach nazywa pojawiające się strategie, zarówno te skuteczne, jaki i nieskuteczne. Pomaga pozbyć się nieskutecznych, a utrwalić te, które przynoszą pożądane efekty. Innym skutkiem tego procesu jest to, że jego uczestnicy stają się znacznie bardziej świadomymi przywódcami. Coach dba, aby uczestnicy procesu umieli komunikować zmiany, nie tylko je przeprowadzić. Zadaje pytania i tak prowadzi zespół, aby jego członkowie zobaczyli to co robią, czym się zajmują w znacznie szerszej perspektywie. Ważnym elementem procesu coachingu grupowego jest silne przywództwo. Coach pracuje z grupą nad zwiększeniem przywództwa lidera, jak i innych członków grupy. Mobilizuje lidera do definiowania jego postawy przywódczej, przyjmowania odpowiedzialności, daje wewnętrzną siłę, wzmocnienia i pomaga dostrzec talenty.