biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Zespół

mgr Sylwia Rybicka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Od czerwca 1998 do stycznia 2012 roku związana była z funduszami inwestycyjnymi, pełniąc w latach 2001 – 2011 funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Północnego S.A. oraz w latach 2003 – 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o. – Komplementariusza zarządzającego spółką CARESBAC SEAF Polska sp. z o.o. S.K.A. (obecnie EECP I s.a.r.l.). Od maja 2009 r. do była członkiem Zarządu Symbio Polska S.A., pełniąc w latach 2010-2014 funkcję Prezesa Zarządu, od maja 2014 r. członek Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

Przez wiele lat pełniła funkcje członka rad nadzorczych spółek z branży spożywczej w tym w latach 2003 – 2009 roku – członka Rady Nadzorczej SYMBIO Polska S.A. Ponadto w latach 2001- 2010 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Matras S.A.
Pani Sylwia Rybicka posiada wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie finansów, zarządzania i marketingu ugruntowane również szeregiem szkoleń. Jej ojczystym językiem jest język polski, poza tym posługuje się także językiem angielskim i rosyjskim a także zna podstawy języka niemieckiego i hiszpańskiego.

W ciągu ostatnich 3 lat pani Sylwia Rybicka pełniła funkcje: Prezes Zarządu SYMBIO-Polska S.A. od 01.01.2010 do 31.01.2014, Wiceprezes Zarządu SEAF-Polska sp. z o.o. od 12.04.2002 do 31.01.2012 r.

absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Posiada tytuł magistra ekonomii. Od czerwca 1998 do stycznia 2012 roku związana była z funduszami inwestycyjnymi, pełniąc w latach 2001 – 2011 funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Północnego S.A. oraz w latach 2003 – 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o. – Komplementariusza zarządzającego spółką CARESBAC SEAF Polska sp. z o.o. S.K.A. (obecnie EECP I s.a.r.l.). Od maja 2009 r. do była członkiem Zarządu Symbio Polska S.A., pełniąc w latach 2010-2014 funkcję Prezesa Zarządu, od maja 2014 r. członek Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
Przez wiele lat pełniła funkcje członka rad nadzorczych spółek z branży spożywczej w tym w latach 2003 – 2009 roku – członka Rady Nadzorczej SYMBIO Polska S.A. Ponadto w latach 2001- 2010 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Matras S.A.
Pani Sylwia Rybicka posiada wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie finansów, zarządzania i marketingu ugruntowane również szeregiem szkoleń. Jej ojczystym językiem jest język polski, poza tym posługuje się także językiem angielskim i rosyjskim a także zna podstawy języka niemieckiego i hiszpańskiego.
Poza Emitentem pani Sylwia Rybicka nie prowadzi działalności o istotnym dla emitenta znaczeniu. W ciągu ostatnich 3 lat pani Sylwia Rybicka pełniła funkcje: Prezes Zarządu SYMBIO-Polska S.A. od 01.01.2010 do 31.01.2014, Wiceprezes Zarządu SEAF-Polska sp. z o.o. od 12.04.2002 do 31.01.2012 r. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. – See more at: http://gpwmedia.pl/ebi/74178/odwolanie_i_powolanie_czlonkow_rady_nadzorczej_symbio_polska_sa.html#sthash.fzgX79JB.dpuf
Pani Sylwia Rybicka jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Posiada tytuł magistra ekonomii. Od czerwca 1998 do stycznia 2012 roku związana była z funduszami inwestycyjnymi, pełniąc w latach 2001 – 2011 funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Północnego S.A. oraz w latach 2003 – 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o. – Komplementariusza zarządzającego spółką CARESBAC SEAF Polska sp. z o.o. S.K.A. (obecnie EECP I s.a.r.l.). Od maja 2009 r. do była członkiem Zarządu Symbio Polska S.A., pełniąc w latach 2010-2014 funkcję Prezesa Zarządu, od maja 2014 r. członek Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
Przez wiele lat pełniła funkcje członka rad nadzorczych spółek z branży spożywczej w tym w latach 2003 – 2009 roku – członka Rady Nadzorczej SYMBIO Polska S.A. Ponadto w latach 2001- 2010 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Matras S.A.
Pani Sylwia Rybicka posiada wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie finansów, zarządzania i marketingu ugruntowane również szeregiem szkoleń. Jej ojczystym językiem jest język polski, poza tym posługuje się także językiem angielskim i rosyjskim a także zna podstawy języka niemieckiego i hiszpańskiego.
Poza Emitentem pani Sylwia Rybicka nie prowadzi działalności o istotnym dla emitenta znaczeniu. W ciągu ostatnich 3 lat pani Sylwia Rybicka pełniła funkcje: Prezes Zarządu SYMBIO-Polska S.A. od 01.01.2010 do 31.01.2014, Wiceprezes Zarządu SEAF-Polska sp. z o.o. od 12.04.2002 do 31.01.2012 r. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. – See more at: http://gpwmedia.pl/ebi/74178/odwolanie_i_powolanie_czlonkow_rady_nadzorczej_symbio_polska_sa.html#sthash.fzgX79JB.dpuf

dr Jolanta Sala

ekspert, dr nauk ekonomicznych, doradca ds. informatyki

dr nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim, doradca ds. informatyki w przemyśle (maszynowym i chemicznym), bankowości, usługach i edukacji w kraju i zagranicą (głównie RFN), pełniła funkcję pełnomocnika wojewody gdańskiego ds. komputeryzacji, dyrektora Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz przewodniczącego Rady Dyrektorów Ośrodków Informatyki Urzędów Wojewódzkich.

Współuczestniczyła w realizacji trzech projektów badawczo-rozwojowych zleconych i finansowanych przez Unię Europejską w ramach 5 Programu Ramowego – Information Society Technologies w zakresie edukacji na odległość (e-learning) i gospodarki elektronicznej (e-commerce). Obecnie stanowisku profesora w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, gdzie pełniła funkcję prorektora ds. rozwoju, a obecnie kierownika zakładu ekonometrii, informatyki i statystyki.